Ко је ко ?

Предговор

Велики и стални миграциони процеси становништва Власова и свих насеља око Радан планине, изазвани пре свега економским разлозима, условили су заборав и међу најближим члановима породица. Становништво Власова је у периоду од педесетих година двадесетог века па до данашњих дана расељено како по читавој Србији, тако и по читавом свету. Ово поглавље сајта има за циљ да омогући међусобно распознавање породичних веза, по породицама, сродницима , предцима и наследницима.
Мало подсећања

Обзиром да сајт има и едукативан карактер сматрам за потребним да треба подсетити на основно тумачење појмова који се користе у породичним односима, па наводим основна појмовна одређења :

1) Генерација подразумева једногодишњи степен, једно годиште а и не како је у пракси одомаћено генерације породица ;

2) Колено-кољено подразумева низ 20-30 година генерација, глобално под коленом се може сматрати период од рођења детета до полне зрелости тј, до стварања породице ;

3) Породична задруга породицу у ужем смислу чине супруг, супруга и њихова деца, односно углавном се односи на два колена породице и њихових родитеља односно суштински минимум три колена ;

4) Породица у шире смислу подразумева браћу са својим потомством која живи у заједничком домаћинству ;

5) Фамилија иако је синоним за „породицу „ у ширем смислу, фамилија у ужем смислу се рачуна од петог колена па надаље. Православна црква од петог колена одобрава и склапање бракова. Овај појам се изједаначава са појмовима „ род или „ братство“ у Црној Гори ;

6) Породично стабло или родословно стабло чине га сви преци и потомци оба пола који потичу из једног заједничког претка ;

7) Трбушчић подразумева поједине гране породичног родословног стабла које су се самостално развијале ;

8) Родоначелник појмовно је први заједнички предак у којем сви потичу у породичном стаблу ;

9) Братство представља скуп свих крвно везаних појединаца који носе исто презиме по свом заједничком предку родоначелнику ;

10) Племе представља скуп свих братстава која живе на једној територији и чине хомогену целину .

Иако су називи предака и потомака породичне лозе уопштено познати, ипак се за поједина колена вишег ниво називи непознати. Из наведеног сматрам због општег сазнања да је овом приликом потребно на један прегледан начин приказати и ове називе.
ШЕМА КРВНОСРОДНИЧКИХ НАЗИВА ПРЕДАКА И ПОТОМАКА ПОРОДИЧНЕ ЛОЗЕМушки потомци БЕЛЕ ПЧЕЛЕ V БЕЛЕ ПЧЕЛЕ Женски потомци
Мушки потомци ЧУКУНУНУК IV ЧУКУНУНУКА Женски потомци
Мушки потомци ПРАУНУК III ПРАУНУКА Женски потомци
Мушки потомци УНУК II УНУКА Женски потомци
Мушки потомци СИН I КЋЕРКА Женски потомци
ОН ЈА ОНА
Мушки преци ОТАЦ I МАЈКА Женски преци
Мушки преци ДЕДА II БАБА Женски преци
Мушки преци ПРАДЕДА III ПРАБАБА Женски преци
Мушки преци ЧУКУНДЕДА IV ЧУКУНБАБА Женски преци
Мушки преци НАВРДЕДА V НАВРНБАБА Женски преци
Мушки преци КУРЂЕЛ VI КУРЂЕЛА Женски преци
Мушки преци АСКУРЂЕЛ VII АСКУРЂЕЛА Женски преци
Мушки преци КУРЂУП VIII КУРЂУПА Женски преци
Мушки преци КУРЛЕБАЛО IX КУРЛЕБАЛА Женски преци
Мушки преци СУКУРДОВ X СУКУРДОВА Женски преци
Мушки преци СУКУРДЕПАЧ XI СУРДЕПАЧА Женски преци
Мушки преци ПАРЂУПАН XII СУКУРДОВА ПАРЂУПАНА
Мушки преци ОЖМИКУР XII СУКУРДОВА ОЖМИКУРА
Мушки преци КУРАЈБЕР XIV СУКУРДОВА КУРАЈБЕРА
Мушки преци САЈКАТАВ XV СУКУРДОВА САЈКАТАВКА
Мушки преци БЕЛИ ОРАО XVI БЕЛА ПЧЕЛА Женски преци


Као наједноставнији начин израде породичног стабла, препорука је :- Да се преко сајта активно комуницира у изналажењу рођака и сродника ;- Да се на нивоу породица, зависно од нивоа и жеље за откривање података према прецима и наследницима , израде породична стабла коришћењем сајта www.myheritage.rs.Програм је лак за коришћење и даје велике могућности а свакако подразумева прикупљање података о члановима породица. Због заштите података , програм даје могућност да се за јавну објаву селектује стабло са основним подацима и као такви као посебан документ презентује на сајту. Након објаве у пдф формату, сви корисници могу да остваре увид, дају примедбе и сугестије за тачност података носиоцу израде и нај тај обезбеди дорада и што тачније стање у породичном стаблу.

Као модел израђеног породичног стабла , предака, сродника и наследника, објављујем породично стабло које је израдио мој отац Радослав Бабић. На сличан наћин могу се објавити и породична стабла свих осталих породица.

Позивам све кориснике сајта на активност према својим породицама и доставу својих сатабала на увид . Сматрам да ће и ово поглавље допринети високој посећености сајта и бити велики допринос учвршћењу породичних, родбинских и комшијских веза.Породице на територији села Власово
Бабић

Барац

Брадић

Ковачевић

Кокановић

Петровић

Поповић

Радовић

Цицмиловић