Најновије вести - 4

  • Април

    07

    2019
img
  • написао БАБИЋ Радослав

Обавештење о другој изборној скупштини Удружења грађана Радан Власово

Дана 06.04.2019.године, у сали месне заједнице Калуђерица, одржана је друга изборна скупштина Удружења грађана Радан Власово.


Председник Управног одобора Барац Михаиило, упознао је присутне са дневним редом. Након усвајања дневног реда приступило се раду по тематици са Извештајем о раду Управног одбора у преотекле четри године. Истакнуто је да је упркос скромних финансијских средстава Удружење опстало. Од бројних активности значајније су :


1. сталне иницијативе према органима локалне самоуправе Прокупље и Куршумлија за решавање основног питања , санација и изградња сеоског пута Пролом-Власово,


2. Ораганизација и одржавање Сусрета-сеоских литија на Превији у Власову, са сва четри сусрета у значајној мери остварен је циљ окупљања, дружења и успостављања међугенерацијског односа,


3. Организација дружења чланова на годишњем обележавању формирања удружења.


Након усвајања извештаја о раду приступило се избору новог сазива чланова Управног одбора.


Једногласно у нови управни одбор изабрани су : Барац Михаило, Стаменковић Радмила, Радовић Братимир, Бабић Милија, Јовић Борика, Ковачевић Јагош, Бабић Радослав, Кокановић Ненад, Брадић Радивоје и Барац Милисав.

У складу са статутом на функције су изабрани :


- За председника Барац Михаило,


- За заменика Стаменковић Радмила,


- За секретара Ковачевић Јагош,


- За благајника Јовић Борика,


- За надзорни одбор Бабић Предраг.


На скупштини су донете и друге одлуке:


1. Да се организује потписивање петиције-захтева у вези изградње пута кроз село Власово и иста достави Председнику Републике Србије, и то пре његове посете Топличком округу. За реализацију задужена је Стаменковић Радмила.


2. Да се Пети сусрет-сеоске литије организује 09.06.2019.године.


3. Да се утврђује месечни износ чланарине за све чланове од по 100 динара, а да ће чланови управног одбора уплаћивати већи износ према реалним трошковима организације Сусрета сеоских литија. Поред уплате директно благајнику , све уплате се могу вршити и уплатама на рачун Удружења 205-220080-30 отворен код Комерцијалне банке.


4. Да се иницира масовније укључење млађих генерација Власовчана по рођењу и пореклу у рад Удружења као и у комуникацију на постојећем сајту.


Изборна Скупштина је завршена уз жеље за даљи успешнији рад, омасовљење и жеље за побољшање услова живота и рада у Власову.